ВЕГЕТАТИВНІ КОМПЛЕКСИ "АКУПУНКТУРНИХ СИСТЕМ" ЯК БІОФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ (ЗАКЛЮЧНА ІНФОРМАЦІЯ)

  • Д. В. МАКАЦ
Ключові слова: , функціонально-вегетативні комплекси, вегетативні профілі, те- орія і практика Чжень-цзю терапії

Анотація

Наведено докази невідомої раніше біофізичної реальності - "Функціонально-вегетативні комплекси акупунктурних каналів" (ФК). Показана їх вегетативна сутність і взаємозалежність. Звертається увага на чотири комплекса (ФК-1 = BL-GB-ST, ФК-2 = SP-LR-KI, ФК-3 = SI-TE-LI і ФК-4 = LU-PC-HT) спрямована активність яких забезпечує динамічну стабільність вегетативного гомеостазу, формує його "вегетативні профілі" і функціональний патогенез. Їх протилежна активність вказує на перевагу парасимпатичної, або симпатичної активності (при ідеальній вегетативній рівновазі системні профілі знаходяться на рівні "зона-0"). Відкриті феномени указують на реальність "Функціонально-вегетативної Матриці" (наступна інформація) і можливість прогнозу "наслідків акупунктурних процедур".

Evidence of a previously unknown biophysical reality - "Functional-vegetative complexes of acupuncture canals" (FC) is given. Their vegetative essence and interdependence are shown. Attention is drawn to four complexes (FK-1 = BL-GB-ST, FK-2 = SP-LR-KI, FK-3 = SI-TE-LI and FK-4 = LU-PC-HT) whose directed activity provides dynamic stability of vegetative homeostasis, forms its "vegetative profiles" and functional pathogenesis. Their opposite activity indicates the predominance of parasympathetic, or sympathetic activity (with ideal vegetative equilibrium system profiles are at the level of "zone-0"). Open phenomena pointed to the reality of the "Functional-vegetative matrix" (the following information) and the possibility of predicting the "consequences of acupuncture procedures."

Опубліковано
2019-04-08
Як цитувати
[1]
Д. В. МАКАЦ, «ВЕГЕТАТИВНІ КОМПЛЕКСИ "АКУПУНКТУРНИХ СИСТЕМ" ЯК БІОФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ (ЗАКЛЮЧНА ІНФОРМАЦІЯ»), СРТ, vol 5, no 10, Квіт 2019.
Розділ
КОМПЛЕКСИ (функціонально-вегетативні)