Заснований у грудні 2014 року. Видається з метою поширення сучасних знань про "Функціонально-вегетативну систему людини" (біофізичний аналог "акупунктурних каналів" традиційної Чжень-цзю терапії) і науково-практичного забезпечення Державної програми "Двох етапна система реабілітації вегетативних порушень у дітей, проживаючих в зоні радіаційного (екологічного) контролю України" (Доручення КМ України № 1861/4 та №2010/87). В ньому друкуються матеріали дисертаційних досліджень, які обгрунтовані вегетативною діагностикою і мають відношення до наступних проблем: 1) "Традиційна Чжень-цзю терапія (реальність, теоретичні та практичні помилки)"; 2) "Функціонально-вікова вегетологія (невідома голкотерапія як сучасний розділ класичної фізіології)" ; 3) "Біоактиваційна реабілітація без використання зовнішніх джерел струму".

Європейським науково-виробничим консорціумом, Європейською, Українською та Російською Академіями Природознавства розроблені напрямки визнані науковою школою проф. В.Г. Макаца (Україна, Вінниця).  За вагомий внесок в розвиток світової науки відмічені науковими нагородами: орденами "labore et scientia" з фіанітами, орденом "Рrimus inter pares", орденом "Зірка Ерцгамми (Світло Істини)" та медалями "Академіка В. Вернадського" і "А. Нобеля". Інформація увійшла до енциклопедій "Видатні вчені Росії" та "Російські наукові школи".

       

    Ідеологія міжнародного наукового журналу спрямована: 1) на поширення  інформації про біофізичну реальність традиційних "акупунктурних каналів" китайської Чжень-цзю терапії, їх системну залежність, вегетативну сутність та експериментально доказані традиційні теоретичні помилки; 2) на консолідацію тематичних науково-експериментальних досліджень по напрямку «Проблеми клінічної і реабілітаційної вегетології». З великою повагою до східних Вчителів, журнал звертає увагу, що забуті знання попередніх цивілізацій повинні стати зрозумілими і доступними через їх наукову адаптацію.

    Журнал публікує матеріали дисертаційних досліджень, що обґрунтовані "вегетативною діагностикою" і мають відношення до проблем функціонально-вікової вегетології, сучасних реабілітаційних алгоритмів та функціонально-екологічної експертизи регіонів компактного проживання дитячого населення (вегетативної диспансеризації). Експертна рада з повагою відноситься до можливих опонентів і вітає відкриту експериментально аргументовану дискусію по піднятим проблемам.

     Галузь та проблематика. В структурі журналу передбачені наступні напрямки: "Проблеми традиційної Чжень-цзю терапії (сучасної функціонально-вікової вегетології)"; "Проблеми біоактиваційної та функціонально-вегетативної реабілітації"; "Вегетативні проблеми фізичної, фізіотерапевтичної і санаторно-курортної реабілітації"; "Проблеми функціонально-екологічної експертизи та екологічної паспортизації дитячого населення України, проживаючого в регіонах потерпілих від аварії на ЧАЕС (функціонально-вегетативна диспансеризація)".

    Практичним завданням журналу виступає необхідність підготовки відповідних фахівців для забезпечення виконання Державної програми "Двох етапна система реабілітації вегетативних порушень у дітей, що проживають у зоні радіаційного (екологічного) контролю України" (Доручення КМ України №1861/4 і №12010/87) та створення приватної вегетативно-реабілітаційної мережі для контрольованого збереження Генофонду України. На це спрямована ідеологія журналу і ресурси   "Європейського центру післядипломної освіти лікарів" (ГО Українська національна академія природознавства). 

     Доступ до журналу вільний через реєстрацію зацікавлених фахівців. Можлива підписка на оплачувану розсилку друкованих матеріалів.

ПОЛІТИКА РОЗДІЛІВ З 2018 року 

Статті

 Приймає рукописи  Індексується  Рецензується

ЧЖЕНЬ-ЦЗЮ ТЕРАПІЯ (ідентифікація АК, помилки, проблеми)

 Приймає рукописи  Індексується  Рецензується

ДІАГНОСТИКА (функціонально-вегетативна без використан-ня зовнішніх джерел струму)

 Приймає рукописи  Індексується  Рецензується

СИСТЕМА (функціонально-вегетативна)

 Приймає рукописи  Індексується  Рецензується

КОМПЛЕКСИ (функціонально-вегетативні)

 Приймає рукописи  Індексується  Рецензується

МАТРИЦЯ (функціонально-вегетативна)

 Приймає рукописи  Індексується  Рецензується

ВЕГЕТОЛОГІЯ (функціонально-вікова)

 Приймає рукописи  Індексується  Рецензується

ПАТОГЕНЕЗ (функціонально-вегетативний)

 Приймає рукописи  Індексується  Рецензується

КЛІНІКА (функціонально-вегетативна реабілітація)

 Приймає рукописи  Індексується  Рецензується

ЕКСПЕРТИЗА (функціонально-екологічна)

 Приймає рукописи  Індексується  Рецензується

ПОШУКОВІ НДР (проблеми, відгуки)

 Приймає рукописи  Індексується  Рецензується

     Процес рецензування

    До редакційної колегії журналу входять відомі у своїх галузях вчені, переважно доктори наук. Склад редакційної колегії постійно оновлюється. У його теперішньому складі 22 докторів наук (фахівці в медичній, реабілітаційній, екологічній та технічній галузях). Серед них три експерта вищого рівня НАН України, представники наукових шкіл України, Білорусії, Болгарії, Польщі, Ізраїля та США.

З моменту заснування журналу редакційна колегія забезпечує незалежне таємне рецензування рукописів статей, а з січня 2018 р. рецензування є оплачуваним.

З дня заснування журналу розгляд статей, їх підготовка до опублікування й видання кожного з номерів журналу проводиться у такій послідовності:

  • перевірка вимог до оформлення й реєстрація статті;
  • попередній розгляд рукопису й направлення на рецензування одному з членів редколегії або за рекомендацією члена редколегії, відповідального за даний науковий напрямок, іншому відомому вченому з тематики статті;
  • рецензування статті (максимальний термін - місяць) і, за наявності зауважень, направлення авторам на доопрацювання;
  • формування чергового номера журналу з доопрацьованих авторами позитивно відрецензованих статей і остаточне затвердження його змісту головним редактором. 

Періодичність публікації

Публікація статей у міжнародному електронному  науковому журналі «Сучасні реабілітаційні технології» систематична (по мірі прийняття рецензованих наукових статей до друку). 

Політика відкритого доступу

Цей електронний журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. 

Верстка та сайт

Інформаційний редакційно-видавничий центр ВНТУ, видавництво "Наукова ініціатива" Української національної академії природознавства [21036, Вінниця, вул. Трамвайна, 28; тел.:(0432) 43-94-80; моб. тел.  097-677-95-94; e-mail  prof.makats@gmail.com ].

Фінансування журналу

Видавець

Українська національна академія природознавства (Європейський центр післядипломної освіти лікарів), комп'ютерний інформаційно-видавничий центр "Наукова ініціатива" [вул. Трамвайна, 28, Вінниця, 21036, тел. (0432) 43-94-80, моб.тел. 38 097-677-95-94

Ukrainian national academy of natural sciences

Спонсори

Вінницький національний технічний університет, Інформаційний редакційно-видавничий центр

Vinnica nanional technical university