ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМНО-ВЕГЕТАТИВНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ЮНАЧОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ (ЗАКЛЮЧНА ІНФОРМАЦІЯ-4)

  • О. В. ЄРМІШЕВ
  • Дм. В. МАКАЦ
Ключові слова: вікова вегетологія, функціонально-вегетативний гомеостаз, Чжень-цзю терапія

Анотація

Наведені матеріали не мають аналогів і відносяться до розділу "Вікова вегетологія (Функціона-льно-вегетативний гомеостаз юначого шкільного віку. Особливості системно-комплексної залежності.)". На прикладі статево-вікових груп доводиться біофізична реальність "акупунктурних каналів" – базової основи невідомої раніше функціонально-вегетативної системи людини. Показана її системно-комплексна організа-ція, вегетативна спрямованість і Матрична залежність. Науково адаптована інформація доступна для фа-хового розуміння і вимагає уваги педіатрів, лікарів загальної практики та реабілітологів. Матеріали розділу представлені в шести послідовних "Заключних інформаціях" (окремо по кожній віковій групі).

The above materials do not have analogues and belong to the section "Age-based vegetogy (Functional-vegetative homeostasis of of juvenile school age. Features of system-complex dependence."). On the example of sexual-age groups there is a biophysical reality of "acupuncture channels" - the basic basis of an unknown previously functional and vegetative human system. It is shown its system-complex organization, vegetative orientation and matrix dependence. Scientifically adapted information is available for professional understanding and requires the attention of pediatricians, general practitioners and rehab. The materials of the section are presented in six consecutive "Final Information" (separately for each age group).

Опубліковано
2019-04-08
Як цитувати
[1]
О. В. ЄРМІШЕВ і Д. В. МАКАЦ, ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМНО-ВЕГЕТАТИВНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ЮНАЧОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ (ЗАКЛЮЧНА ІНФОРМАЦІЯ-4), СРТ, vol 5, no 10, Квіт 2019.
Розділ
ВЕГЕТОЛОГІЯ (функціонально-вікова)

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)